Επενδυσεις τζακιων

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τζάκι επενδυμένο με γυψοσανίδα πυράντοχη

platis cube µa___ 2 µ____ (1)!!!!!