Υπηρεσίες

Απλή ψευδοροφή γυψοσανίδας
Επισκέψιμη οροφή ορυκτής ίνας

 ΑΠΛΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Είναι ομοεπίπεδες οροφές μεταλλικού σκελετού στις οποίες ανάλογα με τον χώρο στον οποίο τοποθετούνται,εφαρμόζεται η κατάλληλη σανίδα και ο οπλισμός αυτής. Στους εσωτερικούς χώρους εφαρμόζεται απλή γυψοσανίδα με εξαίρεση τα μπάνια και τα σημεία με αυξημένη υγρασία, όπου εφαρμόζεται άνθυγρη γυψοσανίδα αρμολογημένη με άνθυγρο στόκο.

Στους εξωτερικούς χώρους, εφαρμόζεται ινοσανίδα οπλισμένη με πλέγμα και τσιμεντοειδές επίχρησμα.Σε περιοχές όπου επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα και πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας εφαρμόζεται, τσιμεντοσανίδα οπλισμένη όπως ακριβώς και η ινοσανίδα. Επιπρόσθέτα μπόρουμε ως μία επιπλέον προστασία της επιφάνειας, σαν τελικό επίχρησμα να εφαρμόσουμε ελαστικό υδροανθεκτικό σοβά σε έγχρωμο ή λευκό χρωματισμό. Τέλος όλες οι οροφές γίνονται επισκέψιμες σε σημεία με την τοποθέτηση θυρίδων επισκεψιμότητας.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

Είναι οροφές διάτρητης γυψοσανίδας για τη βελτίωση της ακουστικής ενός χώρου. Η πίσω όψη των γυψοσανίδων αυτών, είναι επενδυμένη με ειδικό ακουστικό φίλτρο μαύρου η λευκού χρώματος για την βελτίωση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας της οροφής. Πάνω από την ψευδοροφή υπάρχει χώρος διαθέσιμος για την τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα που συμβάλλει στα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό είναι το βασικό και σύνηθες σύστημα ακουστικής οροφής. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα ακουστικά συστήματα οροφής που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

Είναι οροφές που παρέχουν πυροπροστασία με δυο τρόπους. Πρώτον, την ανεξάρτητη πυροπροστασία όταν δεν λαμβάνεται υπόψιν η βασική οροφή και δεύτερον, πυροπροστασία σε συνδυασμό με τη βασική οροφή όταν εντάσσεται και αυτή σε κατηγορία πυροπροστασίας.

Το βασικό και σύνηθες σύστημα είναι απλός μεταλλικός σκελετός ανάρτησης με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα και πετροβάμβακα στο εσωτερικό της οροφής.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πυράντοχα συστήματα οροφής που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

Είναι οροφές οι οποίες προσφέρουν ελευθερία αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών συνθέσεων που εντυπωσιάζουν και δίνουν ταυτότητα στον χώρο.

Οι οροφές αυτές μπορεί να περιέχουν συστήματα κρυφών φωτισμών, σκαλοπάτια, κορνίζες, θόλους, σταυροθόλια, καμπύλες γραμμές, γεωμετρικά σχήματα καθώς και συνδυασμό πολλών συστημάτων και επιπέδων οροφής σε μία.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

Είναι οροφές που μας επιτρέπουν την επισκεψιμότητα τους σε όλο το μήκος και το πλάτος τους. Τέτοιες οροφές είναι οι οροφές ορυκτών ινών, μεταλλικών πλακών σε εμφανές και κρυφό σύστημα, μεταλλικών λωρίδων κλπ.

Οι επισκέψιμες οροφές με πλάκες επενδυμένες με αντιμικροβιακή βινυλική ταπετσαρία εφαρμόζονται σε νοσοκομεία, χειρουργεία, κουζίνες εστιατορίων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κλπ, καθώς πληρούν όλες τις υγεινομικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Ενώ, οι επισκέψιμες οροφές μεταλλικών πλακών, εφαρμόζονται από μικρά γραφεία εώς και μεγάλα κρουζιερόπλοια.

Οι σειρές πλακών οροφής ανάμεσα σε αναρίθμητες προτάσεις, καλύπτουν απόλυτα κάθε περιβάλλοντα χώρο και χρήση, την αισθητική και την διαμόρφωση οποιουδήποτε σχεδίου, καθώς και κάθε τεχνική προδιαγραφή.

Απλά χωρίσματα γυψοσανίδας με μόνωση
Σκελετός χωρισμάτων

ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Είναι ομοεπίπεδα χωρίσματα μεταλλικού σκελετού τα οποία αναλόγως του χώρου στον οποίο τοποθετούνται, εφαρμόζεται η κατάλληλη σανίδα και ο οπλισμός αυτής.

Στους εσωτερικούς χώρους τοποθετείται απλή γυψοσανίδα με εξαίρεση τα μπάνια και τα σημεία με αυξημένη υγρασία, όπου εφαρμόζεται άνθυγρη γυψοσανίδα αρμολογημένη με άνθυγρο στόκο.

Στους εξωτερικούς χώρους τοποθετείται ινοσανίδα οπλισμένη με πλέγμα και τσιμεντοειδές επίχρησμα. Σε περιοχές όπου επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα και πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, εφαρμόζεται τσιμεντοσανίδα, οπλισμένη όπως ακριβώς και η ινοσανίδα. Επιπροσθέτα μπόρουμε ως μία επιπλέον προστασία της επιφάνειας, σαν τελικό επίχρησμα να εφαρμόσουμε ελαστικό υδροανθεκτικό σοβά σε έγχρωμο ή λευκό χρωματισμό.

Ανάλογα με το επίπεδο απόδοσης που θέλουμε να πετύχουμε σε ηχομόνωση και αντοχή σε φορτία, ενισχύουμε τον σκελετό και προσθέτουμε στρώσεις σανίδων. Αυτά τα συστήματα τοιχοποιίας έχουν αντικαταστήσει πλήρως και επάξια τα παραδοσιακά συστήματα τοιχοποιίας με τούβλο και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ την μηχανική αντοχή του τούβλου. Τέλος, όλα τα χωρίσματα γίνονται επισκέψιμα σε σημεία με την τοποθέτηση επιτοίχιων θυρίδων επισκεψιμότητας.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόκειται για απλά ή ειδικά συστήματα τοιχοποιίας σε συνδυασμό με θερμοηχομονωτικές πλάκες (πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα, ορυκτοβάμβακα, aritherm, easytherm κλπ) στο εσωτερικό τους και αφρώδη ταινία περιμετρικά. Επίσης, γίνεται τοποθέτηση δύο ή περισσότερων στρώσεων σανίδας ανά πλευρά. Αναλόγως με το επιθυμητό επίπεδο ηχομόνωσης που θέλουμε να επιτύχουμε προσθέτουμε ανάμεσα στις στρώσεις σανίδας και ηχοαπορροφητικά φύλλα(mustwall, soundbar, φελλού κλπ). Στην ουσία υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί θερμοηχομονωτικών υλικών και συστημάτων οι οποίοι εφαρμόζονται με βάση τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόκειται για απλά η ειδικά συστήματα τοιχοποιίας που παρέχουν πυροπροστασία με δυο τρόπους: Πρώτον, την ανεξάρτητη πυροπροστασία όταν δεν λαμβάνεται υπόψιν η βασική τοιχοποιία και δεύτερον, πυροπροστασία σε συνδυασμό με την βασική τοιχοποιία όταν η τελευταία εντάσσεται και αυτή σε κατηγορία πυροπροστασίας. Το βασικό και σύνηθες σύστημα είναι απλός μεταλλικός σκελετός με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα ανά πλευρά και πετροβάμβακα στο εσωτερικό της. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πυράντοχα συστήματα τοιχοποιίας που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόκειται για χωρίσματα τα οποία προσφέρουν ελευθερία αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών συνθέσεων που εντυπωσιάζουν και δίνουν ταυτότητα στον χώρο. Τα χωρίσματα αυτά μπορεί να περιέχουν συστήματα κρυφών φωτισμών, σκαλοπάτια, κορνίζες, καμπύλες γραμμές, γεωμετρικά σχήματα, εσοχές, προεξοχές, διαμπερή ανοίγματα καθώς και συνδυασμό πολλών συστημάτων και επιπέδων τοιχοποιίας σε μια.

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πρόκειται για απλά η ειδικά συστήματα τοιχοποιίας σε συνδυασμό με την τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στο εσωτερικό τους. Συνήθως εφαρμόζονται σε νοσοκομεία, ακτινολογικά ιατρεία και σε χώρους που βρίσκονται κοντά σε πηγές εκπομπής ακτινών χ και υψηλής ακτινοβολίας. Στις περιπτώσεις χαμηλής έντασης ακτινών χ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυψοσανίδες safeboard χωρίς μόλυβδο.

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πρόκειται για απλά η ειδικά συστήματα τοιχοποιίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή γυψοσανίδων lavita οι οποίες μειώνουν σημαντικά την ακτινοβολία από ηλεκτρικά καλώδια που παράγουν εναλλασσόμενα ηλεκτρικά πεδία των 230v και 400v (τριφασικό ρεύμα) σε γραμμές 20 εώς 380kv. Επιπρόσθετα, προσφέρουν προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας. π.χ φορητές συσκευές ραδιοκυμάτων, ραδιόφωνα, ραντάρ, συσκευές cb, δορυφόρους και τηλεοπτικούς μεταδότες. Σχετικές εφαρμογές γίνονται σε παιδικά δωμάτια, υπνοδωμάτια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα χωρίσματα ασφαλείας είναι αδιαπέραστα. Πρόκειται για χωρίσματα τα οποία εφαρμόζονται συνήθως σε τράπεζες, χρυσοχοϊα, θησαυροφυλάκια, σωφρονιστικά ιδρύματα και γενικότερα σε χώρους όπου θέλουμε να πετύχουμε υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Η εφαρμογή τους είναι σύνθετη και γίνεται με σκελετό ενισχυμένων ορθοστατών(ασφαλείας),μονή ή πολλαπλές στρώσεις γυψοσανίδων υψηλών αντοχών knauf diamant με ενδιάμεση στρώση φύλλων χάλυβα ανά πλευρά. (προαιρετικά στη τελευταία στρώση ανά πλευρά , μπορούμε να εφαρμόσουμε τσιμεντοσανίδα).

ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Τα κινητά χωρίσματα ανήκουν σε δυο βασικές κατηγορίες: Πρώτον, στα χωρίσματα γραφείων δαπέδου οροφής και δεύτερον, στα χαμηλά χωρίσματα. Τα πρώτα διακρίνονται στα χωρίσματα γραφείων plus, στα χωρίσματα με εσωτερικές περσίδες, στα γυάλινα χωρίσματα και στα τυφλά χωρίσματα. Η δεύτερη κατηγορία διακρίνεται στα χαμηλά χωρίσματα matiz και στα χαμηλά χωρίσματα βαρέως τύπου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε κινητά χωρίσματα από γυψοσανίδα.

101-
υπερυψωμένο δάπεδο

GIFA FLOOR

Οι πλάκες δαπέδου GIFAfloor με βάση τον ειδικό γύψο GIFAtec προσδίδοντας στο δάπεδο εξαιρετική αντοχή και φέρουσα ικανότητα έως και 600kg/m2. Είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές δαπέδων σε μεταλλικές κατοικίες, σε βιομηχανικά κτήρια, σε πατάρια κλπ, αφού παρέχει πυραντοχή έως 60 min., εξαιρετική ηχομόνωση και η τοποθέτηση του δαπέδου. Xωρίς την απαίτηση εξειδικευμένου συνεργείου, πραγματοποιείται ταχύτατα, με ευκολία και καθαριότητα, σύμφωνα με την φιλοσοφία της Ξηράς Δόμησης.

 

VIDIFLOOR

Το Vidifloor είναι ένα σύστημα πλωτού ξηρού δαπέδου από εργοστασιακά επικολλημένες πλάκες ινογυψοσανίδας που αντικαθιστά τις κονίες δαπέδων. Εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας των πλακών >1250Kg/m3, το μικρό συνολικό πάχος της τάξης των 20 και 25mm, αλλά και της ευκολίας στην τοποθέτησή τους, αποτελεί το ιδανικό σύστημα για την βελτίωση της ηχομόνωσης δαπέδων υφιστάμενων κτιρίων. Οι πλάκες παράγονται υπό πίεση από γύψο οπλισμένο με ίνες και έχουν μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Οι μικρές διαστάσεις των πλακών 500x1500mm και τα αντίστοιχα χαμηλά βάρη (24 και 30Kg/m2 για πάχη 20 και 25mm αντίστοιχα) τις καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστες τόσο στην μεταφορά, όσο και στην εφαρμογή τους. Τα ειδικά διαμορφωμένα άκρα με περιμετρική πατούρα 5cm διευκολύνουν τη συναρμογή των πλακών οι οποίες επικολλούνται στην επιφάνεια της πατούρας και στη συνέχεια βιδώνονται με αιχμηρές βίδες μεταξύ τους. Το σύστημα δαπέδου Vidifloor είναι βατό μερικές μόνο ώρες μετά την τοποθέτησή του και μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε τελικό δάπεδο π.χ. κεραμικά πλακίδια, πέτρα, ξύλο, πλαστικά δάπεδα, εποξειδική βαφή κλπ.

Τέλος, ο ικανοποιητικός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των πλακών τις καθιστά κατάλληλες να συνδυαστούν με οποιοδήποτε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θερμική άνεση με μικρότερο ενεργειακό κόστος.

 

AQUAPANEL FLOOR

Το σύστημα Aquapanel Floor είναι ένα σύστημα πλωτού ξηρού δαπέδου με τσιμεντοσανίδες που αντικαθιστά τις κονίες δαπέδων σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους εσωτερικούς με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Η πλάκα δαπέδου Aquapanel Floor αποτελείται από ινοπλισμένο με υαλοΐνες τσιμέντο, στα τέσσερα άκρα των πλακών υπάρχει ειδική σχισμή για γρήγορη και εύκολη σύνδεση των πλακών και υπάρχει η δυνατότητα να φέρει εργοστασιακά επικολλημένο πετροβάμβακα στην κάτω πλευρά της πλάκας για την περίπτωση εφαρμογών ηχομόνωσης. Ιδανικά συστήματα δαπέδου σε περιπτώσεις εξωτερικών εφαρμογών, σε χώρους με υγρασία και σε εφαρμογές ανακαίνισης και ηχομόνωσης παλαιών κατασκευών.

Θερμοπρόσοψη δεύτερο στάδιο
Θερμοπρόσοψη τρίτο στάδιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εσωτερική θερμομόνωση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές κατοικίες όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος βελτιώνει την θερμομονωτική αξία του κτιρίου. Οι πιο διαδεδομένοι  τρόποι  είναι η εσωτερική επένδυση των τοίχων με μεταλλικό σκελετό, γυψοσανίδα και θερμομονωτική πλάκα (πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα, ορυκτοβάμβακα, aritherm, easytherm κλπ)  στο εσωτερικό, ή η απευθείας συγκόλληση του έτοιμου θερμομονωτικού πανέλου γυψοσανίδας πάνω στην υπάρχουσα τοιχοποιία.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η ίδια διαδικασία με την εσωτερική ακολουθείται και στην εξωτερική θερμομόνωση με την διαφορά ότι εξωτερικά εφαρμόζουμε τσιμεντοσανίδα. Τέλος για εξωτερική θερμομόνωση μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Η θερμοπρόσοψη προστατεύει το κτίριο από το κρύο και την υγρασία τον χειμώνα, και τη ζέστη το καλοκαίρι. Η προστασία αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας σειράς υλικών με σημαντικότερο τη θερμομονωτική πλάκα. Οι έννοιες θερμοπρόσοψη, εξωτερική θερμομόνωση και κέλυφος είναι ομώνυμες και αναφέρονται στην ίδια εφαρμογή

IMAG0663
Ντουλάπα γυψοσανίδας

Ειδικές κατασκευές θεωρούνται όλες οι κατασκευές που δεν είναι απλά χωρίσματα ή απλές επενδύσεις τοίχων ή απλές οροφές. Αναφορικά είναι: οι κρυφοί φωτισμοί,  κρυφές/εμφανείς κουρτινιέρες, ράφια, σύνθετα γυψοσανίδας, έπιπλα γυψοσανίδας, επιπλοσυνθέσεις, θόλοι, τετραθόλια, σταυροθόλια, κουρμπαριστά χωρίσματα, κουρμπαριστές οροφές, κουρμπαριστές επενδύσεις τοίχων, επενδύσεις τζακιών, εσοχές,  προεξοχές, ανακλαστικά συστήματα κλπ.