Στοκάρισμα αρμών

Αρμολόγηση-στοκάρισμα αρμών γυψοσανίδας και προετοιμασία βαφής.

images

 

ΠΩΣ ΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ(ΣΤΟΚΑΡΟΝΤΑΙ) ΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΒΑΦΗ;

Γυψοκατασκευές.gr – Αρμολόγηση(στοκάρισμα) αρμών γυψοσανίδας και προετοιμασία βαφής                         Η αρμολόγηση και το φινίρισμα είναι αποφασιστικοί παράγοντες στην αξιολόγηση της ποιότητας  της γυψοσανίδας και ιδιαίτερα της τελικής του επιφάνειας. Τα συστήματα αρμολόγησης είναι ειδικά εξελιγμένα και βασίζονται στην διαμόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων και στην ποιότητα του υλικού αρμολόγησης. Η αρμολόγηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε υλικού διασφαλίζει κατασκευή υψηλής αντοχής και επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας.

 

Γενικές οδηγίες

 

Για το στοκάρισμα των αρμών γυψοσανίδων απαιτείται οπωσδήποτε η χρήση ταινίας. Η ταινία είναι ο οπλισμός του αρμού και μπορεί να αποτελείται από χαρτί υψηλής ποιότητας με λεπτή διάτρηση ή από αυτοκόλλητο δικτυωτό υαλόπλεγμα ή από υαλούφασμα για αρμολόγηση πλακών Fireboards. Στους αρμούς εσωτερικών γωνιών επιβάλλεται η χρήση χαρτοταινίας η οποία προσαρμόζεται στον αρμό αφού πρώτα έχει επαλειφθεί με το υλικό αρμολόγησης. Η αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία είναι πιο εύχρηστη στην εφαρμογή. Επικολλείται χωρίς υλικό αρμολόγησης στις γυψοσανίδες και εν συνέχεια ακολουθεί το στοκάρισμα. Κατά την διαδικασία αρμολόγησης με χρήση δικτυωτής υαλοταινίας πρέπει το υλικό αρμού να πιέζεται ιδιαίτερα, ώστε να εισχωρεί επαρκώς στην σχισμή του αρμού διαμέσου του πλέγματος. Συνιστάτε σε κάθε περίπτωση την χρήση ταινίας αρμού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις γίνεται χρήση χαρτοταινίας, δικτυωτής υαλοταινίας ή πυράντοχης υαλοταινίας.

 

 

Προετοιμασία αρμολόγησης

 

Πριν την αρμολόγηση οι γυψοσανίδες πρέπει να ελέγχονται αν είναι σταθερά βιδωμένες και οι βίδες να μη προεξέχουν. Εκδρομές, μικρές τρύπες και ρωγμές πρέπει να επιδιορθώνονται με το υλικό αρμολόγησης. Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων δεν περικλείνονται από χαρτί και πρέπει πριν το στοκάρισμα να πλανίζονται υπό γωνία 45 μοιρών κατά τα 2/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά να γυαλοχαρτίζεται. Οι αρμοί πρέπει να ξεσκονίζονται και αν δυνατόν να ασταρώνονται. Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης και πρέπει να αποφεύγεται η απότομη θέρμανση του χώρου μετά την αρμολόγηση. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10C. Υγρές κατασκευές δαπέδων πρέπει να έχουν περατωθεί διότι η υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.

 

Μέθοδοι αρμολόγησης

 

Αρμολόγηση γυψοσανίδων ΑΚ με χρήση αυτοκόλλητης δικτυωτής υαλοταινίας αρμού.

Ξεκινά με την επικόλληση της ταινίας αρμού στην ένωση των λοξών άκρων της γυψοσανίδας και ακολουθεί στοκάρισμα με Fugenfüller, Readyfix ή Uniflott.

Αρμολόγηση γυψσοανίδων ΑΚ με λοξά άκρα και χρήση χαρτοταινίας αρμού. Εφαρμόζεται ο αρμόστοκος στην ένωση των λοξών άκρων της γυψοσανίδας και εν συνεχεία επικολλάται επάνω του η χαρτοταινία. Το στοκάρισμα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με το ίδιο υλικό αρμού.

Αρμολόγηση γυψοσανίδων HRAK με ημιστρόγγυλα άκρα. Η πλήρωση των αρμών μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση ταινίας αρμού όταν γίνεται χρήση γυψοσανίδων με ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRK ή HRAK και του ισχυρού στόκου Knauf-Uniflott. Επειδή ο αρμός αυτός δεν έχει οπλισμό ταινίας συνίσταται τα άκρα των γυψοσανίδων να βρίσκονται βιδωμένα επάνω σε μεταλλικό προφίλ.

Αρμολόγηση κομμένων άκρων γυψοσανίδας. Τα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων (σόκορα) δεν καλύπτονται από χαρτί. Για το λόγο αυτό και ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρμολόγησης πρέπει πάντα να στοκάρονται με χρήση ταινίας αρμού. Συγκεκριμένα τα κομμένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δυο τρίτα του πάχους τους. Εν συνεχεία εφαρμόζεται η αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία ή στοκάρονται ελαφρώς για να επικολληθεί η χαρτοταινία αρμού. Η αρμολόγηση ολοκληρώνεται με το υλικό αρμολόγησης που προτιμήθηκε Knauf-Fugenfüller ή Readyfix ή Uniflott

Αρμολόγηση γυψοσανίδων 4ΑΚ με τέσσερα λοξά άκρα και χρήση χαρτοταινίας αρμού. Για τους αρμούς των κομμένων άκρων γυψοσανίδας, όπου η ταινία και το υλικό αναγκαστικά προεξέχουν η Knauf διαθέτει την γυψοσανίδα τύπου 4ΑΚ με τα τέσσερα άκρα της λοξά διαμορφωμένα. Έτσι αποφεύγεται το δαπανηρό πολλαπλό σπατουλάρισμα και επιτυγχάνεται επιφάνεια υψηλής επιπεδότητας και κορυφαίας αισθητικής.

Φινίρισμα ή σπατουλάρισμα των γυψοσανίδων. Ο στόκος που προεξέχει μετά την αρμολόγηση πρέπει να ξύνεται έγκαιρα με την σπάτουλα πριν στεγνώσει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για Knauf-Uniflott που γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Εν συνεχεία ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιπεδότητα και ποιότητα της τελικής επιφάνειας μπορούν οι αρμοί που έχουν στοκαριστεί να σπατουλαρισθούν με Knauf-Finish-Pastös ή όλη η επιφάνεια της γυψοσανίδας. Η ποιότητα της τελικής επιφάνειας, που θα παραδοθεί εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ εργοδότη και κατασκευαστή.

 

 

Στοκάρισμα σε πολλαπλές  στρώσεις γυψοσανίδων

 

Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας γεμίζονται απλά οι αρμοί των εσωτερικών στρώσεων ενώ οι αρμοί της τελευταίας στρώσης στοκάρονται κανονικά. Συγκεκριμένα οι αρμοί γεμίζονται και αργότερα ξύνεται το υλικό που προεξέχει. Στο δεύτερο στάδιο εργασίας το υλικό απλώνεται και επιπεδώνεται με μεγάλη σπάτουλα για να δημιουργηθούν λεία περάσματα από γυψοσανίδα σε γυψοσανίδα. Συνίσταται στους αρμούς των κομμένων άκρων της τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό αρμολόγησης. Επίσης στοκάρονται τα σημεία εσοχών από τις βίδες στερέωσης. Απαιτείται το στοκάρισμα των βιδών μόνο στις τελευταίες στρώσεις. Ατέλειες στο τέλος των εργασιών βελτιώνονται με τριβίδι. Πρέπει να προετοιμάζεται πάντα τόσο υλικό όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο χρόνο εργασιμότητάς του. Υλικό που αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Για την εφαρμογή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθης σπάτουλα, βιδοσπάτουλα, ή ορθογώνια σπάτουλα με χερούλι. Τα δοχεία των ετοιμόχρηστων υλικών δεν πρέπει να παραμένουν για πολύ ώρα ανοιχτά για να μη στεγνώσει το περιεχόμενο. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να ξεπλένονται καλά με νερό αμέσως μετά την εργασία. Τα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος  πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτούσια χωρίς να αναμιγνύονται με παρεμφερή υλικά και αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους. Η εργασία ολοκληρώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις ποιότητας της τελικής επιφάνειας. Ακόμη φινιρίσματα όπως Stucco Veneziano ή λούστρο εφαρμόζονται άψογα στις επιφάνειες κατασκευών από γυψοσανίδα.

 

Αστάρωμα επιφανειών

 

Οι κατασκευές από γυψοσανίδες πρέπει να επαλείφονται με αστάρι εξομοίωσης απορροφητικότητας χαρτιού και στόκου σε όλη τους την επιφάνεια. Έτσι αποφεύγονται ενδεχόμενες σκιές μετά το βάψιμο, σταθεροποιείται η επιφάνεια και γίνεται οικονομία στη βαφή.

 

Αναλυτικά τα συστήματα αρμολόγησης και φινιρίσματος της knauf  ΕΔΩ.

Αναλυτικά τα επίπεδα ποιότητας των επιφανειών Q1 εώς Q4  ΕΔΩ.

Για προσφορά ή περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *